::SPRAWDZIANY::

::14.02.2007 - Geografia (budowa geologiczna Polski, surowce mineralne w Polsce, dzieje Ziemi, analiza przekrojów geologicznych, układ słoneczny, ruch obiegowy Ziemi, ruch wirowy Ziemi)

::16.02.2007 - Chemia (tlenki, kwasy, sole)

::
20.02.2007 - Biologia (protista, rośliny pierwotnie wodne, mszaki, tkanki roślinne)


::KARTKÓWKI::

::20.02.2007 - j. angielski (słówka)